Nasz asortyment

 

 Firma Radmix Radosław Zieliński zaspokaja potrzeby firm budowlanych, betoniarni, osób indywidualnie budujących się, jak również potrzeby gminne / dostarczamy materiał na budowę dróg

 

 

 

 

               MATERIAŁ SORTOWANY NA MOKRO                                
Materiał        Opis      Zdjęcie  

 

Pulpa 0-2

 

produkcja betonów

budownictwo ogólne

budownictwo drogowe

tynki, posadzki itp.

 pulpa

 

Żwir 2-8

 

produkcja betonów

produkcja prefabrykatów

budownictwo ogólne, drogowe

systemy melioracyjne itp.

 28

 

Żwir 8-16

 

odwodnienia, drenaż

oczyszczalnie ekologiczne

produkcja betonów

ścieżki ogrodowe 

budownictwo ogólne itp.

 816

 

Żwir 16-32

 

 odwodnienia, drenaż

ścieżki ogrodowe

oczyszczalnie ogrodowe itp.

 1632

 

Kamień 32-150

 

  • budowa skalniaków
  • ścieżki ogrodowe itp.
 32150

 


 

  

 

Pozostały asortyment
Materiał                               Opis                                     Zdjęcie      

 

Kamień łamany 0-31.5

 

podbudowa dróg

budownictwo ogólne

utwardzenie terenu

 lamany 031

 

Kamień łamany 0-63

 

podbudowa dróg

budownictwo ogólne

podniesienie terenu

utwardzenie terenu

 lamany 063

 

Pospółka ze ściany

 

 budownictwo ogólne

stosowanie do podsypek

 

 

Pospółka zagliniona

 

zasypanie wykopów

podbudowa pod drogi

podniesienie terenu

 

 

 

Mieszanka do betonu 0-8

 

 budowa ogólna

produkcja betonów

 

 

 

Piasek

 

 wymiana gruntu

 stosowanie na podsybki

 zasypywanie wykopów

 

 

Kamień na skalniaki

 

 kamienie na skalniaki  

 

Czarna Ziemia

 

 ziemia pod trawnik

 podniesienie terenu

 ziemia do ogrodów