Nasz asortyment

 Firma Radmix Radosław Zieliński zaspokaja potrzeby firm budowlanych, betoniarni, osób indywidualnie budujących się, jak również potrzeby gminne / dostarczamy materiał na budowę dróg

MATERIAŁ SORTOWANY NA MOKRO  

PULPA 0-2:

produkcja betonów

budownictwo ogólne

budownictwo drogowe

tynki, posadzki itp.

ŻWIR 2-8:

produkcja betonów

produkcja prefabrykatów

budownictwo ogólne,drogowe

systemy melioracyjne itp.

ŻWIR 8-16:

odwodnienia, drenaż

oczyszczalnie ekologiczne

produkcja betonów

ścieżki ogrodowe

budownictwo ogólne itp.

ŻWIR 16-32:

odwodnienia, drenaż

ścieżki ogrodowe

oczyszczalnie ogrodowe itp.


KAMIEŃ 32-150:

budowa skalniaków

ścieżki ogrodowe itp.


Pozostały asortyment

KAMIEŃ ŁAMANY 0-31.5:

podbudowa dróg

budownictwo ogólne

utwardzanie terenu


KAMIEŃ ŁAMANY 0-63:

podbudowa dróg

budownictwo ogólne

podniesienie terenu

utwardzenie terenu

 Pospółka ze ściany  budownictwo ogólnestosowanie do podsypek
 Pospółka zagliniona zasypanie wykopówpodbudowa pod drogipodniesienie terenu 
 Mieszanka do betonu 0-8  budowa ogólnaprodukcja betonów 
 Piasek  wymiana gruntu stosowanie na podsybki zasypywanie wykopów
 Kamień na skalniaki  kamienie na skalniaki
 Czarna Ziemia  ziemia pod trawnik podniesienie terenu ziemia do ogrodów